WŪRU HIPI NGARU

I whakaaweawetia tēnei kohikohinga kākahu e te auahatanga o te Kōwhaiwhai. E Whakaahuatia ana tēnei tauira i te haukotinga o ngā ngaru e ngā waka i hoea mai i Hawaiki Tawhitiareare. He mea whakaohooho tēnei i te kotahitanga o te tangata, arā te kōrero, he waka eke noa.

I hangaia ngā kākahu toitū nei, arā ngā wūru ki Aotearoa nei.

Ka haere mai!

x